SNOEZELEN - MSE

SNOEZELEN - MSE

„Snoezelen MSE ( multy - sensoring enviroment) “ = multy - sensorická miestnosť je pomenovanie pre  špeciálne navrhnutú multifunkčnú miestnosť, ktorá je vybavená  svetelnou, zvukovou technikou a dotykovými, či vonnými prvkami. Slúži na stimuláciu základných ľudských zmyslov (zrak, čuch, chuť, sluch, hmat), ale aj vestibulárneho systému, či priopriorecepcie.

Zakladateľmi (mikro)teórie viaczmyslového prostredia boli americkí psychológovia Cleland a Clark. A v 70. rokoch 20. st. v Holandsku ho rozšíril Ad Verhaul . Pomenovanie Snoezelen vytvoril kombináciou dvoch holandských slov „snuffelen“ (čuchať, skúmať) a „dozelen“ (odpočívať, relaxovať).

Snoezelen je holistická disciplína, ale aj vedecký koncept, ktorý je podložený už veľkým množstvom štúdii po celom svete. Tento koncept dokazuje, že Snoezelen miestnosť má pozitívny vplyv na fyzickú, psychickú, sociálnu a spirituálnu (zmysel života) zložku človeka a výrazne zlepšuje jeho zdravotný stav.

Je určený najmä pre klientov s vývinovými poruchami, telesným, mentálnym postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, pre pacientov s demenciou, poúrazové stavy, chronicky chorých, ale aj pracovníkov s vysokou pracovnou „nasadenosťou“, ako sú napr. podnikatelia, manažéri a v dnešnej dobe spôsobenej ochorením Covid -19 aj zdravotníkov, ktorí sú každodenne vystavení vysokej miere stresu.

Snoezelen sa používa v zariadeniach ako sú špeciálne základné školy, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné centrá, a iné.

 

Luskáčik pre nevidiacich

 

Hlavnou myšlienkLuskacik smallou projektu je priniesť umenie baletu do sveta nevidiacich. Nevidiaci napriek zrakovému postihnutiu, majú záujem vnímať aj pohybové umenie. Kultúra ako taká je pre nich rovnako dôležitá a príťažlivá, ako pre ostatnú populáciu. Preto chceme týmto projektom odstrániť bariéru, ktorá stojí medzi sprostredkovaním baletného  umenia a nevidiacimi v hľadisku.

 My sme sa rozhodli im toto umenie sprístupniť formou, pre nich primeranou. Zámerom projektu je sprostredkovať pohybové umenie, dejúce sa na scéne, prostredníctvom sluchového (auditívneho), dotykového (taktilného)  a zážitkového vnímania.

Sluchové (auditívne) vnímanie bude zabezpečené formou audiokomentu s presným popisom vopred vybraných baletných figúr. Jeho súčasťou bude stručný popis baletných póz, aby sa nevidiaci čiastočne už preniesli do sveta baletu . Názvy vysvetlených baletných figúr budú následne použité aj v druhom audiokomente, ktorý už bude rozpracovávať popis konkrétneho baletného predstavenia v synchronizácii diania na javisku.

Publish modules to the "offcanvs" position.

Free Joomla! templates by Engine Templates