PORADENSKO - INTERVENČNÉ CENTRUM

Vážený priatelia a podporovatelia nášho projektu, s radosťou vám chceme oznámiť ,že sme získali záštitu od primátora mesta Bratislavy..

0001