PORADENSKO - INTERVENČNÉ CENTRUM

Vďaka Vám sa môže náš projekt uskutočniť:

Individuálny darcovia.

Nadácia mb
Nadácia mesta bratislavy.

Nadácia ZSE

Nadácia ZSE

BSK

Bratislavský samosprávny kraj.