PORADENSKO - INTERVENČNÉ CENTRUM

Od roku 2005 sa venujem rehabilitácii. Po šiestich rokoch praxe na rehabilitačných oddeleniach, kde som nadobudla skúsenosti v širokom spektre neurologických a ortopedických ochorení, som sa tejto problematike začala venovať súkromne.

Vyštudovala som odbor masér na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave. Okrem toho sa naďalej vzdelávam v rôznych kurzoch a školeniach a sústavne nadobúdam skúsenosti s rôznymi technikami masáží, od rehabilitačných až po relaxačné. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti zdravej výživy viem podať pomocnú ruku a poradiť pri liečbe mnohých ochorení prírodnou cestou.

Okrem zdravotníckeho vzdelania som absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte UK v odboroch psychológia a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím a špeciálna pedagogika. Od roku 2019 spolupracujem so Súkromnou základnou školou so špeciálnou materskou školou pre deti s autizmom. Pri práci s deťmi s PAS sa zameriavam na taktilnú a proprioceptívnu stimuláciu.

Okrem masáží sa venujem individuálnemu cvičeníu metódou dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie podľa Kolářa, čo je prístup založený na princípoch vývinovej kienziológie (plochá noha, skolióza, chybné držanie tela) a fyziotréningu, (tréning v súlade s fyziologickými princípmi pohybu). Som školiteľkou rôznych masážnych techník.

Vzdelanie, kvalifikácia, pracovné skúsenosti

1993-1997 – gymnázium Bratislava

2007 – 2011 – Stredná zdravotnícka škola v Bratislave, odbor rehabilitačný masér, maturitná skúška.

2016 – 2020 – Pedagogická fakulta UK v Batislave, odbor psychológia a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím, získaný titul Bc.

2016 – 2020 – Pedagogická fakulta UKv Bratislave, odbor špeciálna pedagogika, získaný titul Bc.

2020 –    2023         magisterské pokračovanie štúdia na PeDF UK v odbore špeciálna pedagogika so zameraním na poradenstvo a pedagogiku mentálne postihnutých.:

Školenia a certifikáty:

Klasická a športová masáž

Manuálna lymfodrenáž

Segmentová masáž

Periostová masáž

Francúzska žilová masáž

Mäkké, jemné techniky

Myofasciálna masáž

Orientálna olejová masáž chodidiel

Bankovanie

Breuss masáž a Dorn metóda

Masáž bankami

Reflexná masáž chodidiel

Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, concept založený na vývojové kineziologii – úroveň DNS predškolák

Metóda fyziotréningu pre trénerov

FMT kineziotaping

FMT rockpods

FMT rockfloss

Základní seminář Bazálni stimulace podle Prof. Dr. Frohlicha

Pracovala som v:

ŠNOP – rehabilitačný masér

FBLR, Mýtna ul., Bratislava – rehabiltačný masér

TREA s.r.o. – rehabilitačný masér

AIMI s.r.o. – rehabilitačný maser, školiteľ, psychológ, špeciálny pedagóg