PORADENSKO - INTERVENČNÉ CENTRUM

Sme občianske združenie, ktoré sa venuje podpore jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením. Naša iniciatíva sa vyvinula z potreby holistického prístupu k osobám so zdravotným znevýhodnením a z potreby vzdelávať odborníkov a laickú verejnosť v tejto oblasti. Okrem poradenskej a vzdelávacej činnosti sa venujeme rôznym druhom terapií a intervencií.