PORADENSKO - INTERVENČNÉ CENTRUM

SNOEZELEN - MSE

„Snoezelen MSE ( multi - sensoring enviroment) “ = multi - sensorická miestnosť je pomenovanie pre  špeciálne navrhnutú multifunkčnú miestnosť, ktorá je vybavená  svetelnou, zvukovou technikou a dotykovými či vonnými prvkami. Slúži na stimuláciu základných ľudských zmyslov (zrak, čuch, chuť, sluch, hmat), ale aj vestibulárneho systému či priopriorecepcie.

Zakladateľmi (mikro)teórie viaczmyslového prostredia boli americkí psychológovia Cleland a Clark. V 70. rokoch 20. st. ho v Holandsku  rozšíril Ad Verhaul . Pomenovanie snoezelen vytvoril kombináciou dvoch holandských slov „snuffelen“ (čuchať, skúmať) a „dozelen“ (odpočívať, relaxovať).

Snoezelen je holistická disciplína, ale aj vedecký koncept, ktorý je podložený už veľkým množstvom štúdii po celom svete. Tento koncept dokazuje, že snoezelen miestnosť má pozitívny vplyv na fyzickú, psychickú, sociálnu a spirituálnu (zmysel života) zložku človeka a výrazne zlepšuje jeho zdravotný stav.

Je určený  pre klientov s vývinovými poruchami, telesným, mentálnym postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, pre pacientov s demenciou, poúrazové stavy, chronicky chorých, ale aj pre pracovníkov s vysokým pracovným, nasadením, ako sú napr. podnikatelia, manažéri a v dnešnej dobe spôsobenej ochorením Covid -19 ho ocenia i zdravotníci, ktorí sú každodenne vystavení vysokej miere stresu.

Snoezelen sa používa v zariadeniach, ako sú špeciálne základné školy, domovy sociálnych služieb, rehabilitačné centrá a iné.

 

PRINCÍPY SNOEZELEN-U:

 

Vzťah terapeuta a klienta

Tento vzťah  je veľmi dôležitý.

Je založený na vzájomnej dôvere a bezpečí.

Individuálny prístup

Je jedným z hlavných princípov. Terapeutická hodina je každému klientovi „šitá na mieru“ podľa jeho potrieb a schopností. Klientovi nikdy nevnucujeme naše vlastné pocity a názory!

 

 

 

Možnosť voľby a výberu

Počas terapie má klient slobodu voľby vo výbere aktivity. Je dobré, ak je iniciatívny, ak si zážitky vytvára sám a svojim vlastným tempom. K určitým aktivitám môže prísť napodobňovaním od aktivít terapeuta.

Nedirektívny prístup

Na klienta nikdy nie je vytváraný nátlak.  Prístup terapeuta nie je direktívny, k dôležitým princípom Snoezelen-u totiž patrí aj to, že je nevýkonový a klientovi má predovšetkým prinášať radosť.

Platí tu heslo: „Nič nie je zlé alebo nesprávne.“

Cieľ každej Snoezelen hodiny sa pripravuje na základe vopred vypracovanej diagnostiky klienta.

Medzi hlavné ciele Snoezelen-u by sme  mohli zaradiť:

- pocit pohody a radosti

- stimulácia  zmyslov

- motivácia

- redukcia stresu

- podpora vzdelávania (pedagogicko-podporný prístup)

 

Priebeh terapie v Snoezelen miestnosti

 

Terapia Snoezelen-u sa skladá z dvoch častí. Z aktivačnej a relaxačnej.

Počas aktivačnej časti sa klientovi stimulujú jeho fyzické zmysly. Prostredníctvom zrakových, čuchových, sluchových, chuťových, hmatových vnemov a pohybovej aktivity sa navodzuje želaný stav. K týmto aktivitám dopomáhajú rôzne pomôcky zamerané na zmysly (svetelné projektory, vodné valce, optické vlákna), ako aj psychomotorický výcvik, aromaterapia, muzikoterapia dramaterapia fyzioterapia, ergoterapia, biblioterapia  a iné.

Na druhej strane, počas relaxácie klient odpočíva alebo mu je poskytnutá masáž, či iné relaxačné techniky.

Na záver:

Ako už bolo vyššie spomenuté, existuje veľké množstvo štúdii a výskumov, ktoré potvrdzujú pozitívny dopad na klientov, z čoho vyplýva, že pobyt v Snoezelen miestnosti skutočne pomáha.

Článok o vplyve metódy Snoezelen u mentálne postihnutých jedincov podložený odbornými štúdiami, nájdete na nasledovnom linku:

https://3lobit.sk/opodstatnenie-snoezelenu/

Prezidentkou, garantkou a supervízorkou konceptu Snoezelen – MSE na Slovensku a v Čechách je PhDr. Mgr. Renáta Filatová, u ktorej sme absolvovali školenie aj my.

 

Použité zdroje:

https://3lobit.sk/co-je-snoezelen/

https://snoezelen-mse.cz/

https://www.google.sk/search?q=snoezelen+v%C3%BDskumy&source=hp&ei=LoSvYeiTEcrc2roPy_aV8As&iflsig=ALs-wAMAAAAAYa-SPmWZ9If7dIN6AHKGmSBla40TQ5FC&ved=0ahUKEwjo4qzVhtL0AhVKrlYBHUt7Bb4Q4dUDCAc&uact=5&oq=snoezelen+v%C3%BDskumy&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAjIFCAAQzQIyBQgAEM0CMgUIABDNAjoECAAQQzoECC4QQzoLCAAQgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOggIABCABBCxAzoFCAAQgAQ6CAguEIAEELEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToLCC4QgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgcIABCABBAKOgYIABAWEB46BAgAEA06BggAEA0QHlAAWPsXYO4ZaABwAHgAgAHpAYgBvQ6SAQU5LjcuMZgBAKABAQ&sclient=gws-wiz