PORADENSKO - INTERVENČNÉ CENTRUM

Metóda DNS: ozdravný návrat k prirodzeným pohybom


Ako metóda DNS funguje?

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia vychádza z princípov vývojovej kineziológie a jej
zakladateľom je profesor Pavel Kolář.
Jej podstata spočíva, veľmi laicky povedané, v návrate k úplne prirodzeným pohybom, ktoré
má naše telo geneticky zakódované a keby sa nám ich podarilo správne zachovať počas
celého života, menej (alebo vôbec) by nás to naše telo trápilo bolesťami.
Každý z nás si však počas života vybuduje množstvo nezdravých pohybových návykov, či už
pri práci, športe alebo napr. po rokoch nosenia detí (keď preťažujeme len niektorú stranu tela;
svaly, kĺby a pod.), ktorých dôsledky sa skôr či neskôr prejavia bolesťami chrbta, končatín,
hlavy...

 

Náš mozog si tie prirodzené pohybové vzorce z detstva pamätá a práve cvičenie metódou
DNS ho dokáže prinútiť k tomu, aby tieto dávne programy spustil.
Veľmi zjednodušene povedané: aby mohlo fungovať naše telo, musíme najprv znova
správne nastaviť stabilizáciu trupu – zaktivovať takzvaný hlboký stabilizačný systém svalov
okolo chrbtice. Keď je totiž správne nastavený ten, môžu správne fungovať horné a dolné
končatiny, nepreťažujú sa kĺby a hlavne chrbtica. A o ňu tu ide…
Pokiaľ nefunguje hlboký stabilizačný systém, začne sa telom šíriť svalové napätie – prácu
svalov určených na to, aby zabezpečili správne držanie tela, začnú vykonávať svaly určené na
pohyb. A to je nesprávne, pretože každý sval má svoju funkciu a tú by iné svaly nemali
vykonávať, aby sa nesprávnou prácou nepreťažovali, ale aby sme zaťažovali rovnomerne tie
správne svalové skupiny. Pri nerovnomernom a nesprávnom používaní svalov vzniká
nerovnováha ich napätia, ktorá sa prejavuje bolesťami, blokádami a pod.
Alfou a omegou boja s bolesťami chrbtice, vzniknutými preťažovaním a nesprávnym držaním
tela, je posilnenie svalov okolo chrbtice a brušnej dutiny- tzv. hlboký stabilizačný systém.
Tvorí bránica, svaly panvového dna, svaly pozdĺž chrbtice (i v tej najhlbšej vrstve) a priečne
brušné svaly.
Znie to možno zložito, ale v skutočnosti to nie je také ťažké. Metóda DNS vám pomôže
hlboký stabilizačný systém uviesť znova do správneho chodu cvikmi v špecifických
polohách, ktoré sú však nášmu telu prirodzené a v konečnom dôsledku príjemné
a zabezpečujú ekonomickosť pohybov. Cvičí sa v polohách na chrbte, na bruchu, v kľaku,
sede, drepe a niekedy i v stoji alebo dokonca počas chôdze.
Metóda DNS: znovu bábätkom

Dobrou správou je, že všetkými tými cvikmi sme už v živote prešli, a to v čase, keď sme boli
ešte bábätkom.
Metóda DNS Pavla Koláře vychádza z prirodzených vzorcov pohybu, ktoré máme
zakódované a je tak akýmsi návratom k našim pohybovým koreňom.

Nie je ničím neznámym, že bolesťou reaguje telo najčastejšie vtedy, ak trávime priveľa času
v polohách, do ktorých sme sa dostali v neskoršom veku – v sede a v stoji.
Tým, že väčšinu dňa strávime v sede (v práci, aute, doma…) alebo postojačky (v lepšom
variante to striedame), naše kĺby sa podľa odborníkov decentrujú (vychýlia z neutrálneho
postavenia) a celé naše telo sa tak rozhodí zo svojej prirodzenej rovnováhy. Nerovnováhu
kompenzujeme podvedome inými svalovými skupinami.
Nejde o to, aby sme väčšinu dňa preležali. Pohyb je dôležitý, bez pohybu nie je život.
Všimnime si však, ako sa nám často uľaví, keď si cez deň na chvíľku ľahneme, alebo si – ešte
lepšie – doprajeme nejaký ten ozdravný pohyb.
Spevnený hlboký stabilizačný systém nič nerozhodí
Pokiaľ sa rozhodnete cvičiť metódou DNS, ktorá pracuje s fixáciou hlbokého stabilizačného
systému, po čase dôjde k prebudovaniu nesprávnych pohybových stereotypov, ktoré si
prenesiete i do vzpriamenejších polôh, až si uvedomíte, že napríklad sedíte a “valček” svalov
okolo trupu držíte pevne úplne prirodzene.
Naopak, neprirodzené je všetko “vyvalit” a zvaliť sa na stoličku...
To isté platí aj v stoji. Pevný, správne nastavený trup oceníte hlavne v dopravných
prostriedkoch, keďže ho podvedome začnete zapínať hneď od začiatku praxe tejto metódy
(taká je naša skúsenosť).
Ako spoznáte, že ste správne spevnený? V metre, električke, autobuse, ale i za volantom
stojíte či sedíte pevne a ani prudká zmena smeru jazdy, zabrzdenie a pod. vás významne
nezaskočí, „nehádže“ to vami. Ťažisko máte v strede tela a to zabezpečuje stabilitu celku.
Postupne prenesiete správne držanie tela (správnu postúru) aj do svojho bežného života, do
svojich aktivít.
Metóda DNS Pavla Koláře nie je však určená iba ľuďom s bolesťami chrbtice.
Pomáha pri nesprávnom držaní tela, skolióze, ale aj pri bolestiach bedier, kolien a kĺbov, pri
plochých nohách. Je súčasťou tréningov mnohých vrcholových športovcov, pomáha
unaveným manažérom, pacientom po operáciách chrbtice, po úrazoch a mnohí metódu DNS
využívajú ako prevenciu, aby aby sa cítili ľahko a dobre.