PORADENSKO - INTERVENČNÉ CENTRUM

Medzi naše aktivity patrí aj práca s deťmi, ktorým bola diagnostikovaná porucha autistického spektra. Takýmto deťom sa venujeme už dlhšie. Okrem toho, že môžu absolvovať Terapiu priamo u nás v zariadení, tak pôsobíme aj súkromnej materskej a základnej škole pre deti s autizmom na Jozefskej ulici v Bratislave.

Sme veľmi radi, že sú na Slovensku aj také firmy, ktoré sa snažia pomôcť a prispejú na rôzne druhý terapií. Inak tomu nebolo ani v našom prípade. Nesmierne si ctíme, že organizácia, akou je Slovenský plynárenský priemysel, pomohla čiastočne finančne odbremeniť rodičov práve na už spomínanej škole, kde sme naše terapie poskytovali. Vďaka Nadácii SPP a vďaka zamestnaneckému grantu mohlo 100 deti absolvovať terapiu, ktorú si bežne musia hradiť v plnej sume rodičia.

Vďaka tomuto odbremeneniu sme mohli terapiu poskytnúť aj takým deťom, ktorých rodičia nie sú natoľko finančne zabezpečení, že by si dokázali túto terapiu uhradiť. Dúfame, že aj v budúcnosti sa nám podarí nájsť finančné prostriedky z iných zdrojov. Máme za to, že pomoc jednotlivcom so zdravotným znevýhodnením je naozaj ušľachtilou činnosťou, a aj vďaka terapiám môžeme takýmto ľuďom pomôcť.