PORADENSKO - INTERVENČNÉ CENTRUM

 Logo Luskáčik pre nevidiacich

Hlavnou myšlienkLuskacik smallou projektu je priniesť umenie baletu do sveta nevidiacich. Nevidiaci napriek zrakovému postihnutiu, majú záujem vnímať aj pohybové umenie. Kultúra ako taká je pre nich rovnako dôležitá a príťažlivá, ako pre ostatnú populáciu. Preto chceme týmto projektom odstrániť bariéru, ktorá stojí medzi sprostredkovaním baletného  umenia a nevidiacimi v hľadisku.

 My sme sa rozhodli im toto umenie sprístupniť formou, pre nich primeranou. Zámerom projektu je sprostredkovať pohybové umenie, dejúce sa na scéne, prostredníctvom sluchového (auditívneho), dotykového (taktilného)  a zážitkového vnímania.

Sluchové (auditívne) vnímanie bude zabezpečené formou audiokomentu s presným popisom vopred vybraných baletných figúr. Jeho súčasťou bude stručný popis baletných póz, aby sa nevidiaci čiastočne už preniesli do sveta baletu . Názvy vysvetlených baletných figúr budú následne použité aj v druhom audiokomente, ktorý už bude rozpracovávať popis konkrétneho baletného predstavenia v synchronizácii diania na javisku.

Dotykové (taktilné) vnímanie bude zabezpečené platňami vytlačenými na 3D tlačiarni. Na nich budú vytlačené pózy z audiokomentu, aby nevidiaci vnímal daný pohyb aj dotykom.

Zážitkové vnímanie bude spočívať na zažití pohybu na sebe samom. Po príchode do divadla pred predstavením sa nevidiaci stretnú s baletnými majstrami, s ktorými vyskúšajú jednotlivé pozície na sebe. Tu bude priestor aj na otázky, ktoré nevidiacich zaujímajú ohľadom baletu.

Vrcholom večera bude baletné predstavenie Luskáčik, ktorý bude spracovaný do audiokomentu. V tomto popise budú zúročené všetky informácie, s ktorými sa nevidiaci dovtedy oboznámili a takto budú mať možnosť precítiť jedno z najznámejších a najhranejších predstavení sveta.

Výsledkom tohto projektu nemá byť jedno predstavenie Luskáčik špeciálne určené pre nevidiacich, ale  vďaka súčasným technológiám toto predstavenie bude vždy sprístupnené pre nevidiacich, ktorí prídu kedykoľvek do SND na balet Luskáčik.

Baletné predstavenie je iba jedna časť z nášho štvorbodového projektu. Je vyvrcholením celodenného zážitkového projektu pre nevidiacich organizovaných v kooperácii s SND, s Magistrátom BA, Viedeň, Budapešť, Brno.

Celkovým cieľom projektu je sprostredkovať krásy historickej časti Bratislavy nevidiacim z okolitých krajín.

Projekt sa bude odohrávať na štyroch stanovištiach : 1. Mestská knižnica

                                                                                     2. TICK

                                                                                     3. Historické centrum Bratislavy

                                                                                     4. SND

1. Mestská knižnica : Stretnutie sa bude odohrávať v oddelení pre nevidiacich a slabozrakých, kde im budú sprostredkované informácie ohľadom fungovania knižnice a možnostiach jej využitia pre nevidiacich (pravidelné kino s audiokomentom, besedy, atď. )

2.TICK : V jej priestoroch sa v čase realizácie projektu budú nachádzať hmatová mapa vyobrazujúca centrum Bratislavy a 4 kocky, na ktorých je vybraných 12 významných budov hlavného mesta, ku ktorým je vytvorený audiokoment s podrobným popisom. Vďaka tejto mape získajú nevidiaci predstavu o kompozícii Bratislavskej architektúry.

3. Historické centrum Bratislavy: Súčasťou prehliadky mesta bude návšteva niekoľkých budov. S týmito budovami budú nevidiaci oboznámení už v TICK. Celá prehliadka bude doplnená o stručné zhrnutie histórie nášho mesta. Záver prehliadky by mohol byť na Magistráte, kde by nás prijal primátor BA.

4. SND : Okrem vyššie uvedeného baletného programu, bude prehliadka zákulisia SND.

Tento projekt je svetovým unikátom, nakoľko v žiadnej krajine sa podobný projekt nikdy nerealizoval. Veríme, že bude pre nevidiacich z okolitých krajín príťažlivým kultúrnym zážitkom a bude mať bohatú odozvu.

V prípade, že sme Vás projektom zaujali, a rozhodli ste sa, že by ste nás chceli aj finančne podporiť, môžete tak urobiť na tomto transparentnom účte, ktorý patrí pod občianske združenie Od podlahy.

Č. ú. : SK4183300000002301973382 

Účet je vedený vo Fio banke.

Ďakujeme.

© Galina Kubalová,  Ildikó Gúziková